terug naar de pastels

Inleiding: Schepping van een nieuwe wereld in vrede

Deze serie bestaat uit de volgende 13 pastels:

1 Scheppingslicht
2 Zuivering
3 Opbouw
4 Uitbreiding
5 Contact
6 Door de barricade naar eenheid
7 Nieuw evenwicht ACBR
8 De kracht van liefde
9 Stroomversnelling
10 Veranderende wereld
11 Saamhorigheid
12 Vredeskracht
13 Vrede wereldwijd

Deze serie werd gecreëerd als een persoonlijke doorleving van een mondiaal proces. Aarde en mensheid zijn in beweging, in ontwikkeling naar een nieuw bewustzijn. Het is een tijd van opstand, uiteenvallen, chaos, waarin de waarheid bekend wordt over de krachten achter de schermen. Bovenal een tijd waarin liefde vorm krijgt op een ongeëvenaarde schaal. Alles wat niet uit liefde voortkomt, heeft in de zeer nabije toekomst geen recht meer op bestaan en zal vroeg of laat instorten. Alles wat ondersteund wordt door liefde vanuit het hart heeft het vermogen tot bloei te komen en vrucht te dragen.

Zonder liefde geen vrede.
Zonder waarheid geen rechtvaardigheid.
Zonder geweldloosheid geen harmonie.

Om te komen tot een wereld van vrede is de inzet van allen nodig, ieder op eigen wijze, naar eigen talenten en vermogen. Niemand kan gemist worden, ieder mens is belangrijk. Wie niet in deze mondiale evolutie mee wil doen, of er innerlijk niet rijp voor is, zal in een parallelle dimensie met lagere frequenties verder gaan. Ieder mens heeft een keus. Zie deze “Scheppingsserie” als een serie, die menselijke evolutie weergeeft in een persoonlijk proces.
Hoewel in de serie pastels afzonderlijke processen worden afgebeeld, vinden veel van deze processen tegelijkertijd plaats op verschillende niveaus.

Ines Ligthart Schenk          Ines Ligthart Schenk

Lightheart Art is een website van Ines Ligthart Schenk, alle rechten voorbehouden.  
Voor meer informatie over werken of prijzen kunt u via ines@lightheart.eu contact opnemen. 

Aware Webdiensten