terug naar de pastels

Eindoverzicht: Schepping van een nieuwe wereld in vrede

De serie begon met zuivering en eindigt met vrede. In het proces dat de serie verbeeldt, vindt menselijke evolutie plaats. Er is een versnelling in de tijd gaande. Alles gaat sneller, alles wat niet tot het licht behoort, niet uit liefde voortkomt valt uiteen, heeft geen recht meer op bestaan.


Deze serie behelst geen profetie maar een al zichtbare en voelbare ontwikkeling voor hen die de energie van de tijd aanvoelen en meebeleven. Daar, in het hart van velen, groeit de zekerheid en het weten dat de 7e Gouden Tijd, een tijdperk van vrede, vreugde, harmonie en geluk in ontwikkeling is, komende is. De vreugde hierom kan al gevoeld worden. Door geweld en chaos naar vreugde en vrede kan alleen via het hart.


De serie laat iets van het veranderingsproces zien en ervaren, geeft moed, geeft vertrouwen. Laat de ervaring zien via het hart van Ines. Het was voor haar onmogelijk deze serie te creëren zonder het hele proces zelf te doorvoelen. Zij heeft in haar eigen leven voortdurend keuzes moeten maken, die een leven in vrede mogelijk maakten. Zij heeft oplettend geluisterd naar wat zich binnenin haar afspeelde, welke energieën opgevangen werden. Daarbij richtte zij zich steeds meer en uiteindelijk geheel op het ontvangen van de impulsen wereldwijd, die uiteindelijk vrede mogelijk maken.


Meewerken aan vrede op aarde is voor haar een passie, een levensdoel, in het volle besef dat zij eerst vrede in zichzelf dient te manifesteren. Hoewel zij af en toe nog even niet in vrede is, is vrede wel een overwegende zijnstoestand voor haar geworden. Zonder dat had deze serie niet gecreëerd kunnen worden. De creatie van deze serie heeft overgave gevraagd, discipline, inzet, doorzettingsvermogen, een grote liefde voor moeder aarde en het geheel en haar passie voor vrede.
De laatste 2 pastels konden pas gecreëerd worden, nadat ook haar dieet aangepast was aan de hoogfrequente energieën waarmee die gecreëerd zijn. Zij leefde op fruit, groenten, zaden en noten, dronk geen alcohol en koffie, snoepte niet. Ook dit aspect hoorde voor haar bij het creatieproces. Bovendien was het voor haar nodig de 4 jaren van het creatieproces een teruggetrokken bestaan te leiden, met een minimum aan contacten in de buitenwereld, maar wel in contact met de zich ontwikkelende energieën op aarde. Zij nam het donker waar en richtte zich volledig op het licht.

Deze serie pastels nodigt uit tot meevoelen, ervaren van kracht, hoop en vrede.
Nodigt ook uit tot een eigen bijdrage aan deze komende vrede.
Nodigt uit tot vrede in het hart, tot een bijdrage aan vrede wereldwijd.

Ines Ligthart Schenk          Ines Ligthart Schenk

Lightheart Art is een website van Ines Ligthart Schenk, alle rechten voorbehouden.  
Voor meer informatie over werken of prijzen kunt u via ines@lightheart.eu contact opnemen. 

Aware Webdiensten